Sponsoren

 

 

Forum en nieuwjaarsborrel

Ook dit jaar vindt weer het jaarlijkse Jonge Balie Forum plaats en wel op vrijdag 12 januari 2018. Dit jaar vindt het Jonge Balie Forum plaats bij Stadstheater Arnhem.

Tijdens het forum staat het thema “(on)deskundigheid en (on)partijdigheid van partijdeskundigen versus rechtbankdeskundigen” centraal.

In juridische discussies - zowel binnen als buiten rechte - doen advocaten regelmatig een beroep op de kennis en kunde van deskundigen. Hierbij valt onder meer te denken aan een arbeidsgeneeskundige met betrekking tot een werknemer met een chronische ziekte, een ingenieur in een bouwrechtelijk geschil, een psychiater met betrekking tot de gesteldheid van een delinquent, de Kinderbescherming met het oog op de belangen van een minderjarige, een schade-expert in een aansprakelijkheidskwestie en andere technische en financiële specialisten.

Het is de vraag welke betekenis wordt toegekend aan de rapportages van de deskundigen, waarbij een onderscheid bestaat tussen de partij- en rechtbankdeskundigen. Aan welke criteria (registratie en toetsing) moeten deskundigen c.q. zouden deskundigen moeten voldoen? Op welke wijze waardeert de rechter het (specialistische) bewijs van deskundigen die lijnrecht tegenover elkaar staan? Waarin schuilt het verschil tussen een partij- en rechtbankdeskundige en wordt een partijdeskundige geacht berekenend en minder deskundig en partijdig te zijn dan een rechtbankdeskundige?

Onder leiding van prof. mr. A. Hammerstein treden de panelleden over onder meer bovengenoemde vraagstukken met elkaar in discussie. Hammerstein is raadsheer in buitengewone dienst bij de Hoge Raad. Hammerstein is tevens voormalig rechter bij de Rechtbank Arnhem, voormalig raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem, voormalig vicepresident bij het Gerechtshof Arnhem, voormalig raadsheer bij de Hoge Raad, president van het Gerechtshof Arnhem en voormalig hoogleraar in Nijmegen.

Aansluitend op het Forum is de nieuwjaarsborrel van de Jonge Balie Gelderland én de Orde van Advocaten Gelderland. De nieuwjaarsborrel was vorig jaar een groot succes.

Het programma is als volgt:
15.30 uur    Ontvangst
16.00 uur    Aanvang Forum
17.30 uur    Aanvang borrel

Tot vrijdag 12 januari 2018!

Sponsoren