Sponsoren

 

 

 

 

Forum en nieuwjaarsborrel

Jonge Balie-forum: “Sorry seems to be the hardest word”
In het nieuws is steeds vaker te lezen dat slachtoffers erkenning zoeken in de vorm van excuses. Over de vraag of excuses ook in de rechtszaal thuishoren, bestaan veel verschillende meningen. Terugkerende onderwerpen daarbij zijn: Wat zijn excuses eigenlijk? En zijn afgedwongen excuses wel zinvol voor een slachtoffer?
 
Tijdens het Forum op 11 januari 2019 zullen verschillende deskundigen met elkaar en met u in discussie gaan onder leiding van prof. Arno Akkermans (hoogleraar herstelrecht VU). Het panel bestaat uit dr. Arlette Schijns (slachtofferadvocaat), prof. Gijs van Dijck (hoogleraar privaatrecht Maastricht University en plaatsvervangend rechter), mr. Frank van Gaal (strafrechtadvocaat) en dr. Vincent Geeraets (assistent-professor rechtsfilosofie VU). U bent van harte uitgenodigd!
 
Na afloop van het Forum zal tezamen met de Gelderse Orde de nieuwjaarsborrel plaatsvinden, waar wij het glas kunnen heffen om te proosten op het nieuwe jaar.
 
Datum:                vrijdag 11 januari 2019
Locatie:               Musis Sacrum (Velperbinnensingel 15, Arnhem), Jubileumzaal
Tijdstip:               16:00 tot 17:30 uur
Aansluitend:      nieuwjaarsborrel  met de Gelderse Orde (Singelfoyer, Musis)
 
U kunt tijdens het forum een ‘educatieve’ stempel behalen. Aanmelden is niet nodig.

Sponsoren