Het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee

Klik hier voor meer informatie over het Het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee.


Contact

Vereniging De Jonge Balie te Gelderland
t.a.v. mw. mr. drs. E.M. Schutte (secretaris)
DAAN Advocatuur & Notariaat

Building 026
Koningstraat 27 - 2
6811 DG Arnhem

T 088 3226 000
F 088 3226 001
E secretaris.jongebalie@daanlegal.nl

Bankrekeningnummer: NL92 ABNA 048.75.71.150 t.n.v.
Vereniging de Jonge Balie te Gelderland

Volg ons op Twitter
Like ons op Facebook

 

Lustrumgala
24-05-2019

Op 2 juni 2014 is de Jonge Balie Gelderland tot stand gekomen door een fusie van de Jonge Balie Arnhem en de Jonge Balie Zutphen. Dit jaar viert de Jonge Balie Gelderland dan ook haar eerste officiële lustrum. Dat willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan.
 
Achter de schermen is de Lustrumcommissie al een tijd hard aan het werk om een prachtig lustrumgala neer te zetten. Het lustrumgala zal plaatsvinden op vrijdag 24 mei 2019 in het Honigcomplex te Nijmegen. Houd de datum alvast vrij in uw agenda en informeer ook uw kantoorgenoten en andere (oud-)baliegenoten, wij hopen u allemaal te mogen begroeten!