Het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee

Klik hier voor meer informatie over het Het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee.


Contact

Vereniging De Jonge Balie te Gelderland
t.a.v. mw. mr. L. te Linde (secretaris)
Dirkzwager legal & tax

Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

T 026 353 83 94
F 088 242 41 11 
E secretaris.jongebalie@dirkzwager.nl

Bankrekeningnummer: NL92 ABNA 048.75.71.150 t.n.v.
Vereniging de Jonge Balie te Gelderland

Volg ons op Twitter
Like ons op Facebook

 

Educatieve activiteiten

De Jonge Balie Gelderland organiseert jaarlijks een aantal educatieve activiteiten voor de leden, zoals lezingen, excursies en het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee. Voor deelname aan een educatieve activiteit ontvang je een stempel voor het opleidingsformulier, dat door de Raad van Toezicht wordt verstrekt. Daarnaast moet je in het tweede of derde stagejaar deelnemen aan de civiele pleitoefeningen bij de rechtbank. Zie het kopje ‘opleiding’ voor meer informatie.

Lijst van educatieve (stempel)activiteiten:

  1.  Pleitoefeningen en pleitwedstrijden;
  2.  Lezingen;
  3.  Forum;
  4.  Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee;
  5.  Politie- en deurwaardersmeeloopdagen

Ad 1)    Pleitoefeningen
Deelname aan de pleitoefeningen is één van de verplichtingen waaraan moet worden voldaan om de stageverklaring te krijgen. De pleitoefeningen vinden altijd plaats in een van de vestigingen van de Rechtbank Gelderland en worden georganiseerd door een bestuurslid van de Jonge Balie Gelderland (portefeuillehouder pleitoefeningen). Van dit bestuurslid ontvang je een uitnodiging voor de pleitoefening waaraan je dient deel te nemen. Van een afzegging van deelname aan de pleitoefening zonder dringende reden zal door het bestuur melding worden gemaakt bij de Raad van Toezicht.

De opzet van deze oefening is dat twee stagiaires aan de hand van een hen ter beschikking gestelde casuspositie een pleidooi houden voor een “rechtbank” bestaande uit een lid van de rechtelijke macht en de twee patronen van de betreffende stagiaires. De pleidooien worden door de twee patronen (die dan als rechters fungeren) en de rechter als voldoende of onvoldoende beoordeeld. Indien geen voldoende wordt gescoord zal de desbetreffende pleiter nogmaals moeten deelnemen aan de pleitoefeningen. Door aan de Oostelijke Pleitwedstrijden mee te doen kan een vrijstelling worden verdiend voor de pleitoefeningen.

Ad 2)    Lezingen
De Jonge Balie organiseert ongeveer zes lezingen per jaar. Zowel praktijkgerichte onderwerpen als juridische leerstukken komen bij de lezingen aan de orde. De lezingen beginnen gewoonlijk om 16.30 uur en duren tot ongeveer 17.30 uur. Alle lezingen worden ruim van tevoren aangekondigd per mail. De lezing wordt uiteraard afgesloten met een borrel. Elke lezing levert één stempel op.

Ad 3)    Forum
In januari wordt traditiegetrouw het nieuwe jaar ingeluid met het Forum. Bij het Forum staat altijd een (juridisch) spraakmakend onderwerp centraal waarbij deskundige panelleden discussiëren over verschillende stellingen onder leiding van een forumleider. Het Forum wordt afgesloten door de altijd drukbezochte en gezellige nieuwjaarsborrel.

Ad 4)    Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee
Ieder jaar vindt in september het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee plaats. Tijdens dit dictee buigt de Gelderse balie zich over de vele valkuilen van de Nederlandse taal. Niet alleen baliegenoten, maar ook vele leden van de rechterlijke macht en andere (bedrijfs)juristen gaan de uitdaging ieder jaar weer aan. De Gelderse balie streeft ernaar het dictee elk jaar te laten groeien o.a. door uitbreiding van de kring van deelnemers.

Het dictee wordt door een prominent jurist opgesteld en voorgedragen. Het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee wordt doorgaans afgesloten met een borrel, prijsuitreiking en diner. Al met al genoeg redenen dus om er ook dit jaar weer bij te zijn!

Ad 5)    Politie – en deurwaarders meeloopdagen
Eén keer in de twee jaar worden door de Jonge Balie Gelderland de politie- en deurwaardersmeeloopdagen georganiseerd. Op deze dagen kunnen stagiaires een dagje meelopen met de politie of met een deurwaarder om zo een beeld te krijgen van de dagelijkse werkzaamheden van een politieagent of van een deurwaarder. Het bestuur zal de leden hieromtrent tijdig informeren.