Het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee

Klik hier voor meer informatie over het Het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee.


Contact

Vereniging De Jonge Balie te Gelderland
t.a.v. mw. mr. L. te Linde (secretaris)
Dirkzwager legal & tax

Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

T 026 353 83 94
F 088 242 41 11 
E secretaris.jongebalie@dirkzwager.nl

Bankrekeningnummer: NL92 ABNA 048.75.71.150 t.n.v.
Vereniging de Jonge Balie te Gelderland

Volg ons op Twitter
Like ons op Facebook

 

Geschiedenis

Jonge Balie Arnhem

De Jonge Balie Arnhem mag gerust een balie op leeftijd genoemd worden. Een bijzonder feit is dat deze vereniging niet één keer maar tweemaal is opgericht! Uit de statuten volgt namelijk dat de Jonge Balie Arnhem op 5 april 1982 is opgericht. Tijdens de voorbereidingen van het lustrumfeest ter gelegenheid van het 30-jarige bestaan van de Jonge Balie Arnhem bleek dat er confrères en collega’s bestuurslid waren geweest ruim vóór de (officiële) oprichtingsdatum. De Jonge Balie Arnhem is een fors aantal jaren ouder dan gedacht. Na enig zoek- en speurwerk is boven tafel gekomen dat prof. mr. Polak in 1957 bij de toenmalige stagiair mr. Trijbits had aangedrongen op het oprichten van een ‘echte’ Jonge Balie. En zo geschiedde. Tijdens het lustrumfeest in 2009 heeft mr. Trijbits de toenmalige leden zelfs vereerd met zijn aanwezigheid.

De Jonge Balie Arnhem was in haar beginjaren met name gericht op sociale activiteiten, maar later maakte zij ook onderdeel uit van de stagiaireopleiding. In de afgelopen 57 jaar is deze vereniging uitgegroeid tot een vereniging met allure en telde zij op haar hoogtepunt ruim 270 leden. Formeel gezien is de Jonge Balie Arnhem 35 jaar oud geworden.

De Jonge Balie Arnhem heeft op 2 juni 2014 opgehouden te bestaan nadat de juridische fusie met de Jonge Balie Zutphen is voltrokken en zij samen één Jonge Balie Gelderland zijn gaan vormen.

Jonge Balie Zutphen

De Jonge Balie Zutphen is op 1 december 1977 opgericht. De balie heeft dus 37 jaar bestaan. Door de geringe omvang van het aantal (actieve) leden, hing er een goede “ons-kent-ons” sfeer. Na de lezingen en pleitwedstrijden, die doorgaans op de rechtbank Zutphen werden gehouden, werd altijd gezellig midden in het oude centrum van Zutphen geborreld bij café De Deur.

Naast de educatieve activiteiten was er voldoende ruimte voor ontspanning. Elk jaar werd een verrassingsactiviteit en een buitenlandse reis georganiseerd.

De Jonge Balie Zutphen heeft op 2 juni 2014 opgehouden te bestaan nadat de juridische fusie met de Jonge Balie Arnhem is voltrokken en zij samen één Jonge Balie Gelderland zijn gaan vormen.