Het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee

Klik hier voor meer informatie over het Het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee.


Contact

Vereniging De Jonge Balie te Gelderland
t.a.v. mw. mr. L. te Linde (secretaris)
Dirkzwager legal & tax

Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

T 026 353 83 94
F 088 242 41 11 
E secretaris.jongebalie@dirkzwager.nl

Bankrekeningnummer: NL92 ABNA 048.75.71.150 t.n.v.
Vereniging de Jonge Balie te Gelderland

Volg ons op Twitter
Like ons op Facebook

 

Interesseformulier

Een vereniging als de onze draait natuurlijk op actieve leden. Omdat we als bestuur niet altijd precies weten wie er actief wil worden binnen de Balie, kun je dit op het interesseformulier aangeven. 

Klik hier om het formulier te downloaden.

Zend het ingevulde formulier per post of e-mail naar de portefeuillehouder commissies, Casper ter Hoek.

mr. C.J. ter Hoek (Casper)
Vangoud Advocaten
Postbus 91
6800 AB Arnhem
T: 026 443 50 20
F: 026 443 24 62
E: Casper@vangoud.nl