JeeBee Dictee

Klik hier voor meer informatie over het JeeBee Dictee.


Contact

Vereniging De Jonge Balie te Gelderland
t.a.v. mw. mr. L.C.M. Veerbeek (secretaris)
Poelmann van den Broek Advocaten

Sint Canisiussingel 19F
Postbus 1126
6501 BC Nijmegen

T 024 381 08 10
F 024 381 08 20
E secretaris.jongebalie@pvdb.nl

Bankrekeningnummer: NL92 ABNA 048.75.71.150 t.n.v.
Vereniging de Jonge Balie te Gelderland

Volg ons op Twitter
Like ons op Facebook

 

Interesseformulier

Een vereniging als de onze draait natuurlijk op actieve leden. Omdat we als bestuur niet altijd precies weten wie er actief wil worden binnen de Balie, kun je dit op het interesseformulier aangeven. 

Klik hier om het formulier te downloaden.

Zend het ingevulde formulier per post of e-mail naar de portefeuillehouder commissies, Mark Schulte.

mr. M.A. Schulte (Mark)
Stellicher advocaten
Sickeszplein 1
6821 HV Arnhem
T: 026 377 71 80
F: 026 377 72 22
E: m.schulte@stellicher.nl