Het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee

Klik hier voor meer informatie over het Het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee.


Contact

Vereniging De Jonge Balie te Gelderland
t.a.v. mw. mr. L. te Linde (secretaris)
Dirkzwager legal & tax

Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

T 026 353 83 94
F 088 242 41 11 
E secretaris.jongebalie@dirkzwager.nl

Bankrekeningnummer: NL92 ABNA 048.75.71.150 t.n.v.
Vereniging de Jonge Balie te Gelderland

Volg ons op Twitter
Like ons op Facebook

 

Bestuur 2016-2017

 

Voorzitter
mr. C.R.G. Gäbler (Christian)
Poelmann van den Broek Advocaten
Postbus 1126
6501 BC Nijmegen
T: 024 381 08 10
F: 024 381 08 20
E: c.gabler@pvdb.nl

 

Vice-voorzitter
mr. R. Leuyerink (Roma)
Kressin Advocaten
Turfstraat 1-3
6811 HL Arnhem
T: 026 844 12 37
F: 026 213 41 16
E: leuyerink@kressin-advocaten.com

 Secretaris
mr. R. Moulen Janssen (Rogier)
JPR Advocaten
Postbus 348
7000 AH Doetinchem
T: 0314 37 23 11
F: 00314 33 21 47
E: moulenjanssen@jpr.nl

 Penningmeester
mr. J. Hagelaars (Joske)
Dirkzwager Advocaten
Postbus 55
6500 AB Nijmegen
T: 024 381 31 83
F: 024 360 6026
E: hagelaars@dirkzwager.nl

 

Algemeen Lid
(portefeuillehouder commissies)
mr. E.F.M. Schouten (Lisa)
Van Benthem en Keulen Advocaten
Postbus 85005
3508 AA Utrecht
T: 030 25 95 552
F: 030 25 95 506
E: lisaschouten@vbk.nl
Algemeen Lid
(portefeuillehouder pleitoefeningen)
mr. E. Tesnjak
Nome Advocaten
Sint Annastraat 187
6524 EW Nijmegen
T: 024 360 66 20
F: 024 767 60 72
E: edita.tesnjak@nomeadvocaten.nl