Het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee

Klik hier voor meer informatie over het Het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee.


Contact

Vereniging De Jonge Balie te Gelderland
t.a.v. mw. mr. drs. E.M. Schutte (secretaris)
DAAN Advocatuur & Notariaat

Building 026
Koningstraat 27 - 2
6811 DG Arnhem

T 088 3226 000
F 088 3226 001
E secretaris.jongebalie@daanlegal.nl

Bankrekeningnummer: NL92 ABNA 048.75.71.150 t.n.v.
Vereniging de Jonge Balie te Gelderland

Volg ons op Twitter
Like ons op Facebook

 

OPW

De Oostelijke pleitwedstrijden vinden dit jaar plaats op 10 mei in de rechtbank te Arnhem. Twee pleiters van onze balie zullen de strijd aangaan met twee pleiters van de Twentsche Jonge Balie en de Jonge Balie Zwolle om te beslissen wie de winnaar van de Oostelijke pleitwedstrijden 2018 wordt. De winnaar zal tevens worden afgevaardigd naar de Landelijke Pleitwedstrijden om te strijden om de prestigieuze titel “Beste pleiter van Nederland”.
 
Durft u de strijd aan te gaan? U kunt u nog tot en met 28 februari 2019 opgeven door een e-mail te sturen naar secretaris.jongebalie@daanlegal.nl. Bij teveel aanmeldingen beslist het lot wie er mag deelnemen.

Deelname aan de pleitwedstrijden levert vrijstelling op voor de pleitoefeningen. Het bijwonen van de pleitwedstrijden (zonder deelname) levert een ‘educatieve’ stempel op.

 

Dafne de Boer (Dirkzwager Advocaten & Notarissen) en Emile Sahhar (Poelmann van den Broek Advocaten) gingen vorig jaar de strijd aan met twee leden van de Twentsche Jonge Balie. Na een spannende strijd trok Dafne aan het langste eind.