Het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee

Klik hier voor meer informatie over het Het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee.


Contact

Vereniging De Jonge Balie te Gelderland
t.a.v. mw. mr. L. te Linde (secretaris)
Dirkzwager legal & tax

Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

T 026 353 83 94
F 088 242 41 11 
E secretaris.jongebalie@dirkzwager.nl

Bankrekeningnummer: NL92 ABNA 048.75.71.150 t.n.v.
Vereniging de Jonge Balie te Gelderland

Volg ons op Twitter
Like ons op Facebook

 

Welkom bij de Jonge Balie Gelderland

Deze website maakt het voor zowel leden als niet-leden eenvoudig om actuele informatie te vinden over diverse onderwerpen, zoals de opleidingsvereisten, het lidmaatschap, het bestuur van de Jonge Balie Gelderland, de komende activiteiten, foto’s van de activiteiten en de invulling van de verschillende commissies. Daarnaast kunnen leden die graag een steentje willen bijdragen aan de activiteiten binnen de Jonge Balie Gelderland, dan wel ideeën hebben over de invulling van onze Jonge Balie, op deze website het interesseformulier vinden en invullen.

Sinds 3 juni 2014 is de Jonge Balie Gelderland een feit. De Jonge Balie Gelderland is ontstaan vanuit een juridische fusie van de Jonge Balie Arnhem en de Jonge Balie Zutphen. Het bestuur van de Jonge Balie Gelderland is trots op het feit dat na alle inspanningen en formele hobbels de fusie van de Jonge Balie Arnhem en Zutphen is volbracht en dat wij nu de Jonge Balie Gelderland zijn. De tradities van beide verenigingen zullen zoveel als mogelijk worden voortgezet en uiteraard heeft de Jonge Balie Gelderland het voornemen een van de actiefste Jonge Balies binnen Nederland te blijven. De Jonge Balie levert een divers aanbod aan activiteiten op zowel educatief als sociaal vlak. De activiteiten zullen zich centreren in Arnhem.  

Voor meer informatie over de geschiedenis van de Jonge Balie Gelderland – en dan met name over de geschiedenis van de Jonge Balie Arnhem en Jonge Balie Zutphen – wordt verwezen naar het kopje ‘geschiedenis’.

Mochten er na het raadplegen van onze website nog vragen en/of opmerkingen bestaan, dan kun je contact opnemen met onze secretaris Lotte te Linde via de onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens:

Vereniging De Jonge Balie te Gelderland
t.a.v. mw. mr. L. te Linde (secretaris)
Dirkzwager legal & tax


Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

T 026 353 83 94
F 026 242 41 11
E: secretaris.jongebalie@dirkzwager.nl

Bankrekeningnummer: NL92 ABNA 048.75.71.150 t.n.v.
Vereniging de Jonge Balie te Gelderland