JeeBee Dictee

Klik hier voor meer informatie over het JeeBee Dictee.


Contact

Vereniging De Jonge Balie te Gelderland
t.a.v. C.R.G. Gäbler (Christian)
Poelmann Van den Broek

Postbus 1126
6501 BC Nijmegen
T 024 381 08 10
F 024 381 08 20

E secretaris.jongebalie@pvdb.nl

Bankrekeningnummer: NL92 ABNA 048.75.71.150 t.n.v.
Vereniging de Jonge Balie te Gelderland

 

Volg ons op Twitter
Like ons op Facebook

 

Welkom bij de Jonge Balie Gelderland

Deze website maakt het voor zowel leden als niet-leden eenvoudig om actuele informatie te vinden over diverse onderwerpen, zoals de opleidingsvereisten, het lidmaatschap, het bestuur van de Jonge Balie Gelderland, de komende activiteiten, foto’s van de activiteiten en de invulling van de verschillende commissies. Daarnaast kunnen leden die graag een steentje willen bijdragen aan de activiteiten binnen de Jonge Balie Gelderland, dan wel ideeën hebben over de invulling van onze Jonge Balie, op deze website het interesseformulier vinden en invullen.

Sinds 3 juni 2014 is de Jonge Balie Gelderland een feit. De Jonge Balie Gelderland is ontstaan vanuit een juridische fusie van de Jonge Balie Arnhem en de Jonge Balie Zutphen. Het bestuur van de Jonge Balie Gelderland is trots op het feit dat na alle inspanningen en formele hobbels de fusie van de Jonge Balie Arnhem en Zutphen is volbracht en dat wij nu de Jonge Balie Gelderland zijn. De tradities van beide verenigingen zullen zoveel als mogelijk worden voortgezet en uiteraard heeft de Jonge Balie Gelderland het voornemen een van de actiefste Jonge Balies binnen Nederland te blijven. De Jonge Balie levert een divers aanbod aan activiteiten op zowel educatief als sociaal vlak. De activiteiten zullen zich centreren in Arnhem.  

Voor meer informatie over de geschiedenis van de Jonge Balie Gelderland – en dan met name over de geschiedenis van de Jonge Balie Arnhem en Jonge Balie Zutphen – wordt verwezen naar het kopje ‘geschiedenis’.

Mochten er na het raadplegen van onze website nog vragen en/of opmerkingen bestaan, dan kun je contact opnemen met onze secretaris Christian Gäbler via de onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens:

Vereniging De Jonge Balie te Gelderland
t.a.v. mr. C.R.G. Gäbler (Christian)
Poelmann van den Broek Advocaten

Postbus 1126
6501 BC Nijmegen
T 024 381 08 10
F 024 381 08 20

E secretaris.jongebalie@pvdb.nl
Bankrekeningnummer: NL92 ABNA 048.75.71.150 t.n.v.
Vereniging de Jonge Balie te Gelderland

Op 11 mei 2016 zullen de Twentsche Jonge Balie en de Jonge Balie Gelderland het weer tegen elkaar opnemen tijdens de Oostelijke Pleitwedstrijden, waarbij wordt gestreden om een deelnameplaats voor de Landelijke Pleitwedstrijden op vrijdag 10 juni 2016.

Dit jaar zullen de OPW plaatsvinden in de rechtbank Almelo. Voor de Jonge Balie Gelderland zullen aan de OPW deelnemen mr. Rutger Fabritius en mr. Frank Cornelissen, beiden werkzaam bij Dirkzwager advocaten en notarissen.

Komt u uw amices ook aanmoedigen? Wij zien u graag op 11 mei aanstaande in de rechtbank Almelo.