Pleitoefeningen

Deelname aan één pleitoefening of pleitwedstrijd is verplicht voor het verkrijgen van de stageverklaring. Wees gerust: je wordt vanzelf uitgenodigd voor deelname aan de pleitoefeningen. Dit zal aan het eind van je tweede of begin van je derde stagejaar gebeuren.

De pleitoefeningen vinden plaats in een van de vestigingen van de rechtbank Gelderland. Je ontvangt circa twee maanden voorafgaand aan de pleitoefeningen een oproep voor deelname. Deelname is verplicht. Afzegging van deelname aan de pleitoefeningen is in beginsel niet mogelijk zonder dringende reden.

De opzet van de pleitoefening is dat twee stagiaires aan de hand van een casuspositie een pleidooi houden voor de rechtbank. De rechtbank bestaat uit een lid van de rechterlijke macht (een rechter) en de twee patronen van de pleitende stagiaires. De pleidooien worden door de twee patronen (die dan als rechters fungeren) en de rechter als voldoende of onvoldoende beoordeeld. Indien geen voldoende wordt behaald, zal de desbetreffende pleiter opnieuw moeten deelnemen aan de pleitoefeningen.

Door aan de Oostelijke Pleitwedstrijden mee te doen kan een vrijstelling worden verdiend voor de pleitoefeningen.

Heb je vragen over de opzet van de pleitoefeningen of wil je deelnemen aan de pleitwedstrijd? Mail dan naar pleitoefeningen@jongebaliegelderland.nl.


Pleitoefeningen-foto-1.jpg
Pleitoefeningen-foto-2.jpg