Stageverplichtingen

Stageverplichtingen

De opleidingsverplichtingen gedurende de stageperiode zijn onder te verdelen in drie onderdelen:

  1. de Beroepsopleiding Advocaten (voor meer informatie zie de website van de Orde van Advocaten Gelderland);
  2. praktijk- en proceservaring (voor meer informatie zie de website van de Orde van Advocaten Gelderland);
  3. lokale opleidingsverplichtingen.

Lokale opleidingsverplichtingen

Om aan je lokale opleidingsvereisten te voldoen, moet je deelnemen aan activiteiten die worden georganiseerd door de Jonge Balie Gelderland en de Orde van Advocaten Gelderland. Je dient een aantal lezingen bij te wonen, deel te nemen aan educatieve activiteiten (zoals het Forum, het JeeBee Dictee of de politie- en deurwaardersmeeloopdagen), de jaarvergadering van de Raad van de Orde van Advocaten Gelderland bij te wonen en mee te doen aan de pleitoefeningen (of de pleitwedstrijd).

Bewijs van deelname wordt vastgelegd op je stempelformulier (ook wel: opleidingsformulier). Je bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden en bewaren van het formulier en het tijdig deelnemen aan activiteiten. Stempels haal je op bij het bestuur van de Jonge Balie Gelderland na iedere activiteit. Voor sociale evenementen, zoals het Zeilweekend en de borrels, zijn geen stempels te verdienen. Die activiteiten zijn vrijblijvend.