Geschiedenis

De Jonge Balie Gelderland is het resultaat van een fusie die in 2014 plaatsvond tussen de Jonge Balie Arnhem en de Jonge Balie Zutphen.

Jonge Balie Arnhem

Over de datum van oprichting bestaat onduidelijkheid. Uit de statuten blijkt dat de Jonge Balie Arnhem op 5 april 1982 zou zijn opgericht. Het gerucht gaat evenwel dat prof. mr. Polak reeds in 1957 bij de toenmalige advocaat-stagiair mr. Trijbits had aangedrongen op het oprichten van een Jonge Balie.

De Jonge Balie Arnhem was in haar beginjaren met name gericht op sociale activiteiten, maar later maakte zij ook onderdeel uit van de stagiaireopleiding. Inmiddels is deze vereniging uitgegroeid tot een vereniging met allure en telde zij op haar hoogtepunt ruim 270 leden.

De Jonge Balie Arnhem heeft op 2 juni 2014 opgehouden te bestaan nadat de juridische fusie met de Jonge Balie Zutphen is voltrokken en zij samen één Jonge Balie Gelderland zijn gaan vormen.

Jonge Balie Zutphen

De Jonge Balie Zutphen is op 1 december 1977 opgericht. Door de geringe omvang van het aantal (actieve) leden, hing er een goede “ons-kent-ons” sfeer. Na de lezingen en pleitwedstrijden, die doorgaans op de rechtbank Zutphen werden gehouden, werd altijd gezellig midden in het oude centrum van Zutphen geborreld bij café De Deur.

Naast de educatieve activiteiten was er voldoende ruimte voor ontspanning. Elk jaar werd een verrassingsactiviteit en een buitenlandse reis georganiseerd.

De Jonge Balie Zutphen heeft op 2 juni 2014 opgehouden te bestaan nadat de juridische fusie met de Jonge Balie Arnhem is voltrokken en zij samen één Jonge Balie Gelderland zijn gaan vormen.

Fusie tot Jonge Balie Gelderland

De herindeling van de gerechtelijke kaart heeft voor de Jonge Balie Arnhem en de Jonge Balie Zutphen aanleiding gevormd de positie en het nut van twee zelfstandige Jonge Balies onder de loep te nemen. In het bestuursjaar 2013-2014 is er uitgebreid met de Raad van Toezicht en beide Jonge Balies gesproken over een mogelijke fusie. Beide Jonge Balies en de Raad van Toezicht zijn tot de conclusie gekomen dat één Jonge Balie Gelderland beter aansluit bij het nieuw gevormde arrondissement Gelderland, meer slagkracht heeft en dat het contact met de Raad van Toezicht, dat essentieel is voor de Jonge Balie, gemakkelijker verloopt met één Jonge Balie.

Het behoud van het unieke karakter van de Jonge Balie Arnhem en Zutphen is voor de besturen een absolute voorwaarde geweest voor een fusie. De Jonge Balie Gelderland is en blijft een actieve vereniging met betrokken leden en mooie, goedbezochte evenementen. De vertrouwde activiteiten van de Jonge Balie Arnhem (zoals het JeeBeeDictee, het Forum, maar ook de buitenlandse reis en het zeilweekend) zullen jaarlijks georganiseerd blijven worden. Het enige merkbare verschil is de (forse) toename van leden.

Met betrekking tot de educatieve activiteiten geldt dat het bestuur een aantal lezingen per verenigingsjaar zal verzorgen. Daarnaast zal het bestuur van de Jonge Balie politie- en deurwaardersmeeloopdagen en de verplichte pleitoefeningen organiseren.

Statuten Jonge Balie Gelderland

Klik hier voor de statuten van de Jonge Balie Gelderland.