Mentor en vertrouwenspersoon

Mentor

Tijdens je advocaat-stage kom je in meer of mindere mate in aanraking met de volgende personen:

  1. je mentor van de Beroepsopleiding Advocaten; en
  2. de mentor (of vertrouwenspersoon) van de Gelderse Orde van Advocaten.


Vertrouwenspersoon binnen de Jonge Balie Gelderland

De Jonge Balie Gelderland vindt het belangrijk dat haar leden altijd op laagdrempelige wijze bij iemand terechtkunnen wanneer zij tegen problemen aanlopen die zij, vanwege wat voor reden dan ook, niet kunnen of willen aankaarten bij hun kantoor(genoten) of hun mentoren van de Beroepsopleiding en de Orde. Wij hebben daarom binnen de Jonge Balie Gelderland een vertrouwenspersoon aangesteld, die door onze leden via e-mail en telefonisch (eventueel anoniem) benaderd kan worden.

De vertrouwenspersoon binnen de Jonge Balie Gelderland is Jasmijn Hagens (vice-voorzitter). Haar e-mailadres is vicevoorzitter@jongebaliegelderland.nl en telefonisch is zij te bereiken op het nummer 06 - 30 62 70 67.