Opzeggen

Jouw lidmaatschap eindigt nooit automatisch. Als je overstapt naar een ander arrondissement of geen advocaat meer bent, moet je zelf je lidmaatschap opzeggen door het onderstaande formulier in te vullen.

Ons verenigingsjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei. Je kunt alleen opzeggen tegen het volgende verenigingsjaar. Deze opzegging dient uiterlijk 1 mei door het bestuur te zijn ontvangen.

Wanneer jouw lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd. Zeg je niet op tijd op? Dan loopt je lidmaatschap door naar het volgende verenigingsjaar en ben je ook over dat jaar de volledige contributie verschuldigd.

Let op: als je geen lid meer bent, kun je ook niet meer deelnemen aan (verplichte) activiteiten.